Glukoz Kontrol Solüsyonu

Kan Şekeri İzleme Sistemleri ile kullanım için

Seviye: A, B, C

Hacim: 4 mL