Beta-Keton Kontrol Solüsyonu

• Kanda β-Keton İzleme Sistemleri ile kullanım için

Seviye: D, O, Y

Hacim: 4 mL